"Rada Nadzorcza postanowiła, iż do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, (KNF) Pan Michał Krupiński będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, a po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję Prezesa Zarządu Banku" - poinformował zarząd banku w komunikacie.

Jak dodano, "powołanie Pana Michała Krupińskiego nastąpiło po uwzględnieniu oceny odpowiedniości".