Komisja Europejska stworzy portal, na którym będą publikowane ceny za przesyłki transgraniczne w ramach UE oferowane przez poszczególnych operatorów pocztowych. Umożliwi to przedsiębiorcom i konsumentom wybór najlepszej opcji, a krajowym organom regulacyjnym (w przypadku Polski jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej) – monitorowanie, czy stawki za usługi są adekwatne i wystarczająco przystępne. Jeśli uznają, że tak nie jest, będą mogły zażądać od operatora wyjaśnień.
Pomysł ten to część unijnego planu wzmocnienia nadzoru nad podmiotami zajmującymi się doręczaniem paczek na terenie UE oraz zwiększenia przejrzystości cenowej. Rada Unii Europejskiej skupiająca ministrów państw członkowskich uzgodniła właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie (teraz musi go zaakceptować Parlament Europejski). Bruksela liczy na to, że bardziej transparentny rynek usług pocztowych przyczyni się ostatecznie do obniżenia opłat za przesyłki transgraniczne oraz zwiększenia obrotów w europejskim e-handlu.
Jak wynika z badań Komisji Europejskiej, obecnie koszty dostarczenia paczki do innego kraju Unii są często od trzech do pięciu razy wyższe niż koszty doręczenia jej w kraju. Ceny przesyłania towarów do innego państwa UE bywają na poszczególnych rynkach bardzo zróżnicowane, mimo że koszty pracy czy warunki konkurencyjne są tam podobne. I nie w każdym przypadku te dysproporcje cenowe można wyjaśnić wysokimi kosztami tworzenia sieci dostaw na obszarach peryferyjnych. Ponadto zdarza się, że duże sklepy internetowe, którym udaje się wynegocjować z firmami przesyłkowymi rabaty, i tak narzucają potem klientom ceny transportu towaru o wiele wyższe niż te, które ustaliły bezpośrednio.
Rozporządzenie zaproponowane przez KE ma pomóc zmniejszyć te ekonomicznie nieuzasadnione różnice w kosztach. Operatorzy pocztowi będą musieli też dostarczać krajowym regulatorom szczegółowe informacje na temat swojej działalności, w tym dane o rocznych obrotach (z podziałem na usługi doręczania paczek w kraju i za granicą) czy liczbie przesyłek dostarczonych na terenie kraju oraz innych państw Unii (wymóg ten nie będzie jednak dotyczył przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 pracowników, gdyż uznano to za zbyt duże obciążenie administracyjne).