Zapytany o to, czy Polska planuje referendum w sprawie akcesji do strefy euro, Morawiecki powiedział: "Nie planujemy, obserwujemy co się dzieje w strefie euro. Przy okazji - spełniamy wszystkie kryteria oprócz uczestnictwa w mechanizmie ERM2, który swoją drogą wymaga reformy, bo jest przyczyną problemów, które obecne są np. Portugalii".