Prawie 900 tys. gospodarstw uzyska dostęp do szerokopasmowego internetu - podał wiceszef MC Karol Okoński, przedstawiając sejmowej komisji informację nt. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Część funduszy z programu obejmie także wsparcie informatyków oraz kampanie edukacyjne.

Informację resortu cyfryzacji o stanie realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Środki na POPC wynoszą 8,7 mld złotych, z czego na oś pierwszą przeznaczono ich połowę, drugą - niecałe 4 mld oraz niecałe 560 mln na oś trzecią.

Wśród celów programu znajduje się m.in. wyeliminowanie "białych plam", czyli różnic terytorialnych w dostępie obywateli do internetu o wysokich przepustowościach. W tym celu zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie preferencyjnych pożyczek dla firm z branży telekomunikacyjnej, przewidziano też możliwość udziału małych i średnich przedsiębiorstw w pomocy z BGK. Środki przeznaczone w umowie z BGK na dofinansowanie, to prawie 2,1 mld zł.

Podczas posiedzenia Okoński poinformował również, że wśród tzw. małych powierzchniowo obszarów liczba gospodarstw objętych zasięgiem szerokopasmowego internetu to niespełna 130 tys. W wyniku działań państwa w zakresie cyfryzacji prawie 900 tys. gospodarstw będzie objętych dostępem do szerokopasmowego internetu.

W ramach POPC realizowane jest też wsparcie uzdolnionych programistów w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych - nawiązano umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, aby zapewnić fundusze na rzecz wsparcia uzdolnionych programistów i przeznaczono na to 131 mln zł. Na kampanie edukacyjne i formacyjne przewidzianych jest 21 mln zł.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest jednym z sześciu krajowych programów operacyjnych i zawiera w sobie trzy osie strategiczne: oś pierwsza to powszechny dostęp do szybkiego internetu, oś druga - e-administracja i otwarty rząd, oś trzecia - cyfrowe kompetencje społeczeństwa.