Przepisy regulujące obrót zagranicznych przedsiębiorców na terenie Polski, które opracował resort rozwoju, są niezgodne z prawem międzynarodowym. Twierdzą tak nie tylko eksperci, lecz także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to jeden z elementów pakietu Konstytucji biznesu. Ministerstwo Rozwoju uznało, że regulacje dotyczące zagranicznych podmiotów powinny być ujęte w oddzielnej ustawie. Rzecz w tym, że przygotowane przepisy mogą dyskryminować obcy biznes. A tego z racji przynależności do Unii Europejskiej robić nie możemy.

Niezgodność z dyrektywą