44,3 mln zł przekaże Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 204 firmom w ramach konkursu "Bony na innowacje". Środki przeznaczone mają być na zakup opracowań nowych wyrobów, technologii produkcji albo projektów wzorniczych w ośrodkach naukowych.

Jak poinformowała PARP, właśnie zakończył się ostatni z czterech etapów konkursu w ramach działania "Bony na innowacje". Średnia wartość udzielonego dofinansowania wynosi około 221 tysięcy złotych.

Konkurs to część realizowanego przez PARP unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

"Bony" - jak podała Agencja - cieszyły się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. W ostatnim konkursie złożyli oni 639 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 152 mln zł, co – jak podkreśla PARP - stanowi 243 proc. dostępnego budżetu.

Wiceprezes PARP Nina Dobrzyńska wyjaśniła, że w obecnej perspektywie fundusze kierowane są do przedsiębiorców, którzy wnioskują o dofinansowanie zakupu usług w wybranych wcześniej jednostkach naukowo-badawczych.

Agencja rekomendowała dofinansowanie dla 204 firm w kwocie 44,3 mln. 25 z nich działa w województwie mazowieckim, a 179 w pozostałych województwach.

Wiceprezes Dobrzyńska oceniła, że pod koniec obecnej perspektywy będzie można powiedzieć, że współpraca firm z nauką nabrała realnych kształtów, a jednostki naukowe są przystosowane do kooperowania z biznesem. "Agencja swoimi działaniami wspiera poprawę takiej współpracy. Nad takim podejściem biznesowym pracują na poziomie strategicznym ministerstwa rozwoju oraz nauki" – dodała.

Kolejny konkurs na "Bony" zostanie ogłoszony 8 maja. Nabór wniosków odbywał się będzie między 8 czerwca 2017 r. a 8 lutego 2018 r.