Pakiet wierzycielski – jeden z filarów programu 100 zmian dla firm – wyszedł na ostatnią prostą. W czwartek senatorowie wnieśli do ustawy, nad którą pracowało Ministerstwo Rozwoju, 13 poprawek, ale mają one charakter porządkujący. To oznacza, że większość nowych rozwiązań zacznie obowiązywać już od 1 czerwca 2017 r.Senatorowie byli zgodni, że pilne zmiany są potrzebne. Statystyki pokazują, że trzy czwarte przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw skarży się na kłopoty z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów. Ok. 10 proc. faktur w 2015 r. było płaconych z opóźnieniem przekraczającym 90 dni. A odzyskiwanie należności na drodze sądowej to udręka, gdyż najzwyklejsze postępowanie trwa ponad rok. Największe problemy są w branży budowlanej. Dlatego duża zmiana prawa obejmie właśnie budowlankę. Pakiet wierzycielski modyfikuje bowiem reguły odpowiedzialności solidarnej inwestora i nabywcy. W myśl noweli inwestor będzie odpowiadał solidarnie z generalnym wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego robót budowlanych. To, co budziło największe kontrowersje w Senacie, to termin przyznany inwestorowi na zgłoszenie sprzeciwu. Część senatorów optowała za 14 dniami, Sejm zdecydował się jednak na 30. Parlamentarzyści z izby wyższej obawiali się, że tak długi termin skutkować może poszkodowaniem podwykonawców. Wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj przekonał jednak senatorów, że 14 dni na wniesienie sprzeciwu to zbyt mało. Chodzi m.in. o tak przyziemną kwestię, jak to, że stosowne oświadczenie musi dotrzeć do adresata. – 14 dni jest potrzebne na samo awizo – tłumaczył Haładyj.
Pakiet wierzycielski – poza zmianami w regułach odpowiedzialności w branży budowlanej – przewiduje też m.in. podniesienie górnego progu wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym z 10 tys. do 20 tys. zł.
Etap legislacyjny
Ustawa z poprawkami Senatu przekazana do Sejmu