Spółki, które otrzymują od Skarbu Państwa pieniądze na badania naukowe i prace rozwojowe w celu rozwoju swej produkcji związanej z przemysłem obronnym, będą musiały wesprzeć Rzeczpospolitą, gdy ta znajdzie się w potrzebie.
Przewiduje to projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki, który pomyślnie przeszedł pierwszy etap konsultacji.
Zgodnie z projektowanym art. 9 ust. 1 pkt 1 przedsiębiorcy z określonych branż – m.in. samochodowej, stoczniowej czy chemicznej – korzystający z państwowego wsparcia nie będą mogli odmówić przyjęcia realizacji zadania na rzecz obronności państwa nałożonego decyzją administracyjną. I to nawet nieodpłatnego.
Reklama
Uchylanie się od przyjęcia zadania skutkować będzie koniecznością zwrotu środków pobranych ze Skarbu Państwa na rzecz rozwoju podmiotu oraz nałożeniem kary pieniężnej.
„Ostatnie wydarzenia zachodzące w bezpośrednim sąsiedztwie granic naszego kraju spowodowały zwiększenie zainteresowania praktyczną stroną funkcjonowania programu mobilizacji gospodarki i wywołały dyskusję na temat procedur jego uruchamiania”– wskazuje MON w uzasadnieniu.
Projekt nowych przepisów został teraz przekazany do konsultacji wojewodom.
Etap legislacyjny
W konsultacjach