Możliwość objęcia ochroną bez konieczności uprzedniego opłacania składki oferują: CU Direct i Liberty Direct.

- Ochrona w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu składki. Natomiast w przypadku umowy OC ochrona rozpoczyna się w dniu wskazanym na polisie jako pierwszy dzień okresu ubezpieczenia - mówi Elżbieta Wójcik, wiceprezes CU TUO.

Nieco inaczej jest w Liberty Direct, gdzie umowy i OC, i AC mogą działać przed opłaceniem składki, którą należy uregulować w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

Jest to wygodne, bo daje możliwość szybkiego zawarcia umowy, działającej np. od północy danego dnia. Jednak standardem na naszym rynku jest, że polisa zaczyna działać dopiero po opłaceniu składek. Oznacza to, że zwykle klient deklarujący zawarcie umowy przez telefon czy w internecie może rozmyślić się, dopóki nie opłaci składki. Powoduje to, że część klientów wpada w pułapkę i ma np. dwie polisy, jeśli w międzyczasie wykupi ubezpieczenie OC gdzie indziej. Z wypowiedzeniem takiej umowy jest problem, jeśli towarzystwo np. Liberty Direct uznaje prymat ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Przewiduje ona, że umowa OC jest zawierana na 12 miesięcy i klient nie może jej wypowiedzieć przed upływem tego terminu w innych przypadkach niż m.in. sprzedaż auta.

- W wyjątkowych okolicznościach, jeśli klient posiada dwie ważne umowy OC, dopuszczamy możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy - mówi Rafał Karski.

- Uznajemy, że ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów pozwala na wypowiedzenie w terminie 30 dni również umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC - mówi Elżbieta Wójcik.

Ta ustawa przewiduje taki termin dla umów ubezpieczenia, zawartych na odległość, czyli przez telefon lub internet.

W 2009 roku spór o to, która ustawa ma prymat, powinien być rozwiązany dzięki wejściu w życie nowelizacji przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych.