Przyjęta przez rząd Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), czyli tzw. plan Morawieckiego, kładzie nacisk na wzrost innowacyjności. "Zdecydowana większość inwestycji zapisanych w SOR musi pochodzić z sektora prywatnego" - uważa Piotr Maszczyk z SGH. "Biznes prywatny w Polsce postawił nogę na hamulcu" - mówi Piotr Kuczyński z DI Xelion.