"Dużym wyzwaniem w 2017 roku dla sektora bankowego będzie restrukturyzacja portfela kredytów denominowanych i indeksowanych w obcych walutach. Potocznie nazywanych kredytami walutowymi. I tutaj wpisujemy się w działania Komitetu Stabilności Finansowej (KSF)" - powiedział Chrzanowski.

"Moim zdaniem optymalna ścieżka to jest ścieżka, którą prezentuje prezes Narodowego Banku Polskiego, minister finansów, ścieżka, w której sektor bankowy w sposób dobrowolny, oczywiście motywowany w jakiś sposób działaniami instytucji wchodzących w skład KSF podejmuje działania, których celem jest zmniejszenie tego portfela, a co za tym idzie ryzyka kursowego, które towarzyszy temu portfelowi" - dodał.

Przewodniczący powiedział, że przedstawiciele KNF spotykają się z przedstawicielami poszczególnych banków i rozmawiają na ten temat.(PAP)