„W ostatnim czasie klienci podnoszą zarzuty, iż banki na wielką skalę obchodzą skutecznie wyeliminowany już z polskiego porządku prawnego przez Trybunał Konstytucyjny bankowy tytuł egzekucyjny, poprzez stosowanie art. 485 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego (...)” – pisze w petycji skierowanej do ministra sprawiedliwości Jan Szewczak, poseł PiS.
Wskazany przez posła przepis pozwala bankom składać pozwy w oparciu o wyciągi z ksiąg bankowych. A efekt tego jest taki, że bez konieczności przedstawiania przed sądem dowodów podmioty te w krótkim czasie uzyskują tytuły egzekucyjne.
O tym, że problem taki występuje, pisaliśmy w połowie lutego. Wówczas informowaliśmy, że w sprawie usunięcia art. 485 par. 3 k.p.c. wpływają do MS petycje. Teraz zagadnieniem dodatkowo zainteresował się poseł Szewczak, który także stoi na stanowisku, że przepis ten stwarza niczym nieuzasadnione przywileje banków w stosunku do ich klientów.
Autor interpelacji uważa również, że wykorzystując w praktyce kwestionowaną regulację, instytucje finansowe po prostu obchodzą obowiązujące przepisy, które nie pozwalają na stosowanie BTE.
Przypomnijmy, że banki zostały tego instrumentu pozbawione po tym, jak w kwietniu 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą przepis prawa bankowego pozwalający wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne (sygn. akt P 45/12).
Zdaniem posła PiS obserwowany w ostatnim czasie trend polegający na wykorzystywaniu przez banki art. 485 par. 3 jest szczególnie niepokojący w kontekście nasilania się fali procesów związanych z umowami kredytowymi tzw. indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej – dotyczącymi zwłaszcza tzw. kredytów frankowych. „Stwarza to realne niebezpieczeństwo wypowiadania na wielką skalę przez banki umów tzw. kredytów frankowych” – uważa Szewczak. Dlatego też jego zdaniem należałoby w sposób pilny wyeliminować budzący kontrowersje natury prawnej i konstytucyjnej przepis. Dzięki temu – pisze poseł w liście skierowanym do Zbigniewa Ziobry – zniknęłoby uprzywilejowanie banków względem ich klientów.
Problem poruszony przez Jana Szewczaka w interpelacji jest znany MS, które już dwa tygodnie temu zapewniło nas, że trwa analiza postulatów przedstawionych w petycjach.