Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego nie zniosła uprzywilejowanej pozycji jednostek rynku finansowego. Znalazły one nową drogę do szybkiego egzekwowania swoich należności.
Jest to możliwe dzięki przepisowi kodeksu postępowania cywilnego, który pozwala bankom składać pozwy w oparciu o wyciągi z ksiąg bankowych (art. 485 par. 3). W efekcie kredytodawcy bez konieczności przedstawiania dowodów w krótkim czasie uzyskują tytuły egzekucyjne. A to budzi poważane wątpliwości, gdyż stawia banki w uprzywilejowanej pozycji względem ich klientów. Petycja o usunięcie z porządku prawnego budzącego kontrowersje przepisu trafiła już do Ministerstwa Sprawiedliwości. Za kredytobiorcami postanowił się wstawić także rzecznik praw obywatelskich.
„Możliwość uzyskania nakazu zapłaty na podstawie art. 485 par. 3 k.p.c. postrzegana jest przez obywateli jako wyraz nadmiernego uprzywilejowania banków stanowiący w istocie modyfikowany substytut bankowego tytułu egzekucyjnego” – zaznaczył w wystąpieniu do MS Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.