95 proc. polskich firm planuje inwestować w najbliższych trzech latach – wskazuje ogłoszony w poniedziałek raport Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Według opracowania taka aktywność inwestycyjna mieści się powyżej unijnej średniej, wynoszącej 91 proc.

32 proc. przedsiębiorstw w Polsce koncentruje się na rozwoju nowych produktów, co zdaniem EBI plasuje je zdecydowanie powyżej średniej UE.

Wciąż jednak niewielki udział mają inwestycje w sektor badawczo-rozwojowy; tu raport wskazuje, że Polska znajduje się zdecydowanie poniżej średniej unijnej.

Zgodnie z raportem "EIBIS 2016", w 2015 r. cztery na pięć firm z Polski informowało o inwestowaniu. Tylko siedem procent firm z Polski zainwestowało w innym kraju; to zdecydowanie mniej niż średnia unijna – podkreśla EBI.

Podobnie jak w pozostałych państwach Unii polskie firmy były skłonne inwestować w środki trwałe, takie jak grunty, budynki i infrastruktura albo maszyny i sprzęt.

Udział inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia wyniósł 28 proc. I było to mniej niż średnia unijna, sięgająca 44 proc.

Ze wszystkich firm, które dokonały inwestycji, 32 proc. zwiększyło swoją aktywność inwestycyjną w 2015 r., podobnie jak cała Unia Europejska – wskazał raport.

W porównaniu z innymi sektorami firmy branży budowlanej o wiele bardziej były skłonne redukować swoją aktywność inwestycyjną.

18 proc. ogółu firm uznało, że w ostatnich trzech latach inwestowało zbyt mało. Unijna średnia wyniosła 15 proc.

Raport wskazał też, że luka inwestycyjna w sektorze infrastruktury była mniejsza, natomiast najwyższa w branży budowlanej.

Wśród największych barier inwestycyjnych badane firmy wymieniały otoczenie polityczne i regulacyjne. Natomiast wśród barier strukturalnych – podobnie jak w pozostałych krajach UE - wskazywały na niepewność dotyczącą przyszłości i dostępność odpowiednio wykwalifikowanego personelu.

Raport zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa z Polski częściej uważały regulacje dotyczące biznesu oraz popyt na produkty i usługi za poważną barierę inwestycyjną.

Raport powstał na podstawie przeprowadzonego między lipcem a listopadem 2016 r. badania telefonicznego 479 firm z Polski.