Koncern Tauron powołał nową spółkę celową, która skoncentruje się na tworzeniu nowych produktów i rozwijaniu nowych technologii. Ma zajmować się m.in. inteligentnymi technologiami dla domu i rozwiązaniami dla transportu elektrycznego, a także współpracować ze startupami.

Jak poinformował Tauron w czwartkowej informacji prasowej, spółka o nazwie Tauron Magenta (od barwy logo koncernu – PAP) ma integrować działania w tym zakresie prowadzone dotąd w poszczególnych spółkach grupy. Ma być też jej rozszerzeniem o „hub innowacji” stymulujący rozwój nowych technologii.

Cytowany w komunikacie prezes Tauronu Filip Grzegorczyk przypomniał, że Tauron jest obecny na rynku nowoczesnych rozwiązań produktowych. „Jako pierwsi wprowadziliśmy usługę elektryka i serwisanta, która się cieszy dużą popularnością. Już teraz szukamy jednak rozwiązań przyszłościowych. Chcemy być kojarzeni z najnowocześniejszymi rozwiązaniami digitals, smart home i efektywnością energetyczną” - wskazał prezes.

Wśród zasadniczych pól działania nowej spółki koncern wymienia przygotowanie projektów z zakresu inteligentnych technologii dla domu oraz rozwiązań dla transportu zasilanego energią elektryczną. Tauron zapewnia też, że model biznesowy Magenty oparto na metodologiach pracy sprzyjających integracji z dużymi przedsiębiorstwami pomysłów i projektów wypracowywanych przez startupy.

Narzędziem do takiej współpracy jest już projekt Pilot Maker (Scale Up), koordynowany przez spółkę techBrainers, którego Tauron jest partnerem głównym (inni partnerzy to Kross i Amplus). Przedsięwzięcie wygrało blisko 6 mln zł dofinansowania w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest opracowanie rozwiązań, które będą mogły być wdrożone w dużych przedsiębiorstwach

Tauron Magenta ma w perspektywie rozszerzyć działalność o własny fundusz inwestycyjny typu CVC (Corporate Venture Capital – własny fundusz celowy do pozyskiwania innowacji). „Tym samym Tauron dołączy do grona wiodących koncernów światowych mających własne dedykowane spółki rozwijające przełomowe technologie” - podkreślił wiceprezes koncernu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

W przyjętej we wrześniu ub. roku strategii Tauron zapowiedział rozwój m.in. obszaru badań i rozwoju oraz innowacji, dostrzegając w tym drogę do nowych przychodów w przyszłości. Grupa ma przy tym starać się równoważyć "tradycyjne" działania (projekty B+R, udział w programach NCBR, Horyzont 2020, innowacyjność pracownicza itp.) z podejściem "nowoczesnym" (startupy, szeroko pojęty obszar Open Innovation, czyli korzystanie z zewnętrznych źródeł innowacji).

Koncern podejmuje różne inicjatywy związane z innowacjami, m.in. przystąpił do dofinansowanego ze środków unijnych międzynarodowego projektu badawczego Mobistyle, którego celem jest zachęcenie klientów do efektywnego korzystania z energii elektrycznej i cieplnej, podniesienie świadomości i zmiana złych nawyków w gospodarowaniu energią.

Innym międzynarodowym przedsięwzięciem, w które zaangażował się w ub. roku Tauron, jest projekt Polygen. Tutaj zamiarem jest opracowanie technologii wytwarzania ciepła, elektryczności oraz syntetycznego gazu ziemnego (SNG) w oparciu o zgazowanie paliw alternatywnych, m.in. odpadów komunalnych, osadów ściekowych i biomasy.

Inne innowacyjne działania Tauronu wiążą się np. z rozwojem technologii w zakresie smart grid (zarządzanie sieciami) i smart metering (technologie związane z opomiarowaniem), problemem wychwytywania i składowania lub wykorzystania dwutlenku węgla czy zagospodarowaniem odpadów z wydobycia węgla i produkcji energii.

Grupa Tauron to jedna z największych firm w Polsce, jest też największym w kraju dystrybutorem energii elektrycznej – spółki z grupy sprzedają energię do ponad 5,3 mln odbiorców końcowych. Grupa kontroluje ok. 20 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego, jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w kraju.