Spółka Polska Grupa Zbrojeniowa Stocznia Wojenna z siedzibą w Radomiu jako jedyna złożyła ofertę w przetargu na sprzedaż będącej w upadłości likwidacyjnej Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Zaoferowała cenę ponad 224 mln zł. Syndyk wybrała ofertę.

Oferta została otwarta w czwartek podczas posiedzenia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku. Spółka Polska Grupa Zbrojeniowa Stocznia Wojenna z siedzibą w Radomiu jako jedyna złożyła ofertę i wpłaciła wadium w przetargu na sprzedaż będącej w upadłości likwidacyjnej Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Zaoferowała cenę 224 mln 909 tys. zł. Po zapoznaniu się z ofertą, syndyk stoczni Magdalena Smółka powiedziała, że złożona oferta jest kompletna, a "oferowana cena odpowiada cenie oszacowania, wynoszącej 224 mln 909 tys. zł".

"Wobec powyższego wybieram tę ofertę, która jako jedyna wpłynęła w przetargu" - oświadczyła.

Wybór dokonany przez syndyka podlega zatwierdzeniu przez sędziego komisarza. Postanowienie w tej sprawie będzie wydane jeszcze w czwartek przed południem. Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ Jacek Werengowski wyjaśnił PAP, "dopiero wtedy przetarg będzie zakończony i potem rozpocznie się sprzedaż".

Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni pozostaje w upadłości likwidacyjnej od 2011 roku. Postępowanie upadłościowe przeprowadza syndyk, którego poczynania nadzoruje sędzia komisarz z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Obwieszczenie sądowe o szczegółach przetargu ukazało się pod koniec listopada ubiegłego roku. Cena wywoławcza sprzedaży wynosiła 224 mln 909 tys. zł, stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług.

Przetarg jest nieograniczony, pisemny, ofertowy. W ogłoszeniu podano, że przetarg obejmuje prawo wieczystego użytkowania kilkudziesięciu działek o łącznej powierzchni ponad 30 ha, prawo własności budynków, budowli, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, doku, środków trwałych (maszyny i urządzenia, środki transportu), obiektów małej architektury, infrastruktury naziemnej i podziemnej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, udziałów w spółkach prawa handlowego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z przepisami, środki uzyskane ze sprzedaży majątku mają posłużyć spłacie długów, jakie ma zakład. Posiadaczem ponad 99 proc. akcji Stoczni Marynarki Wojennej jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Pozostałe akcje należą do Ministerstwa Obrony Narodowej.