Dowodem na to jest duża obecność klastrów na terenie Polski Wschodniej.

"Najwięcej klastrów w Polsce, które są utożsamiane z bardzo wysokimi technologiami, jest zlokalizowana w Polsce Wschodniej. Klastry powstają przede wszystkim tam, gdzie jest silny kapitał społeczny. To forma interakcji - z jednej strony kapitał ten wspiera powstawanie klastrów, z drugiej zaś, klastry budują kapitał społeczny" - powiedział podczas kongresu prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Krzysztof Krystowski. Organizacja zrzesza ponad 40 klastrów z całej Polski reprezentujących różne branże.

Ministerstwo Rozwoju, które sprawuje honorowy patronat nad kongresem, odegrało istotną rolę przy wspierania polityki klastrowej. "W ramach wypracowanego modelu wspierania tej polityki, przyjęliśmy zasadę wyróżniania najlepszych i wskazywania tych, którzy mają największy potencjał" - powiedziała dyrektor departamentu innowacji w Ministerstwie Rozwoju Małgorzata Szczepańska.

W ramach dwóch konkursów, organizowanych przez resort, wyłonionych zostało 16 Kluczowych Klastrów Krajowych, w ramach których działa 1 200 członków, z czego przeważająca większość (964) to przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Potencjał klastrów podkreśla też liczba ponad 105 tys. pracowników.

Kolejną rundę konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego zaplanowano na przyszły rok.