GŁÓWNE ZASADY WIKIPEDII

Wikipedia jest encyklopedią

Artykuły opisujące tematy uznane za nieencyklopedyczne zgłaszane są do usunięcia.

treści publikujemy na licencji GFDL

Wikipedia jest wolną od opłat encyklopedią dostępną na zasadach Licencji GNU Free Documentation License. Poszczególne artykuły nie mogą być uważane za własność pierwotnego ich autora - jego wkład jest bardzo istotny, ale od momentu umieszczenia go w ramach Wikipedii stają się one dobrem wspólnym. Każdy ma prawo je zmieniać.

unikaj stronniczości

Artykuły należy pisać z zachowaniem neutralnego punktu widzenia. Znaczy to, że w artykułach, gdzie istnieje różnica poglądów, poglądy odmienne powinny znaleźć swoje miejsce i powinny być potraktowane uczciwie.

nie łam praw autorskich

Włączanie do Wikipedii materiałów objętych ochroną praw autorskich może zagrozić rozwojowi pierwszej polskiej encyklopedii typu open source, którą każdy może rozpowszechniać.

artykuły opisuj na bazie wiarygodnych źródeł

Wszelkie materiały, które mogą zostać zakwestionowane, a także wszelkie cytaty, powinny posiadać odniesienie do wiarygodnego, opublikowanego źródła. Nie przedstawiamy twórczości własnej.

szanuj innych Wikipedystów

Traktując innych twórców Wikipedii z szacunkiem, przyczyniamy się do stworzenia grupy przyjaciół, których wspólnym celem jest napisanie encyklopedii. W Wikipedii głos wszystkich jest traktowany tak samo, nawet administratorów. Każdy może zostać administratorem, jeśli jest zarejestrowany, wyraża taką chęć i zostanie zaakceptowany przez twórców Wikipedii.

Źródło: www.wikipedia.pl