Wskaźniki makroekonomiczne nie zawsze takie obiektywne. Komisja Europejska z całą pewnością zainteresuje się sprawą rewizji danych o wzroście gospodarczym Polski i będzie domagała się wyjaśnień – uważa Bohdan Wyżnikiewicz z IBnGR.
Skala rewizji nie będzie jednak na tyle duża, by mogła wpłynąć na ocenę stanu finansów publicznych. W 2014 r. nasz deficyt finansów publicznych i tak przekraczał dopuszczany przez Unię poziom 3 proc. PKB. W kolejnym roku ujemne saldo udało się zmniejszyć do 2,6 proc. PKB – niezależnie od ewentualnej aktualizacji danych o rozmiarach całej gospodarki nie przekroczy ono 3 proc. PKB.
Reklama

Reklama
Brak tego typu konsekwencji to jedna z różnic między sytuacją Polski a Grecji, gdzie fałszowano statystyki dotyczące deficytu i długu publicznego. Jak się okazało, deficyt sięgał nawet kilkunastu procent PKB, a dług publiczny wynosi obecnie 177 proc. PKB (u nas jest to 53,2 proc.). Ostatecznie kraj musiał skorzystać z pomocy międzynarodowej.
Jedną z konsekwencji była likwidacja starego urzędu statystycznego i powołanie w jego miejsce zupełnie nowej instytucji (jej szefowi w sierpniu minionego roku postawiono zarzuty karne w związku tym, że miał informować o tym, że deficyt był zbyt wysoki, co stanowiło uzasadnienie dla ostrych wymagań kredytodawców).
Jarosław Janecki z Societe Generale zwraca uwagę na inną sprawę: – W Grecji rząd świadomie podejmował działania, które miały służyć uniknięciu nieprzyjemnych konsekwencji zbyt luźnej polityki. U nas takiego bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego nie ma. Choć oczywiście należy krytycznie oceniać zaniechanie kroków wobec działań sprzecznych z prawem – zaznacza ekonomista. Z tego względu jego zdaniem sytuacji Polski i Grecji zupełnie nie da się porównać.
Najnowszym przykładem problemów z jakością danych makroekonomicznych są Chiny. Władze jednej z tamtejszych prowincji przyznały się niedawno, że od lat podawały fałszywe informacje na temat lokalnej gospodarki. W piątek szef chińskiego urzędu statystycznego podkreślał jednak, że dane na poziomie ogólnokrajowym są „autentyczne i wiarygodne”.