Listę największych beneficjentów zdominowały firmy publiczne: z udziałem Skarbu Państwa i samorządowe.
W latach 2004–2016 do pięciu największych beneficjentów trafiła pomoc publiczna o wartości prawie 47,7 mld zł – wynika z danych opracowanych dla nas przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dla porównania w 2015 r., czyli w ostatnim podsumowanym pod tym względem okresie, wyniosła łącznie 19,4 mld zł. Wówczas przypadła ona 34 tys. firm. Największym odbiorcą pomocy publicznej są duże przedsiębiorstwa. Ich udział w wartości udzielonego wsparcia wahał się w ostatnich latach w przedziale od 43 do nawet 76 proc.
Największe korzyści zapisano na koncie Przewozów Regionalnych. Od 2004 r., czyli od kiedy pomoc publiczna jest przyznawana, do tej spółki trafiło niemal 14,5 mld zł – w formie dotacji, refundacji i rekompensat od urzędów marszałkowskich i resortu infrastruktury (wcześniej transportu). PR, od tego roku funkcjonujące pod nazwą PolRegio, to pod względem liczby pasażerów i udziału w rynku pierwsza linia w Polsce. Miliardy popłynęły do niej w ramach dotacji do nierentownych przewozów.