"Prezes UOKiK uznała, że spółka złamała prawo i nakazała zmianę praktyki. Zakwestionowane postanowienia były wykorzystywane przez spółkę w umowach oferowanych kupującym mieszkania zlokalizowane na warszawskich osiedlach" - czytamy w komunikacie.

Za praktyki niezgodne z prawem UOKiK ukarał również warszawskiego dewelopera - Grupo Lar Real Estate Polonia.

Na skutek licznych skarg klientów, w lutym br. Urząd wszczął postępowanie administracyjne przeciwko J.W. Construction.

"Postępowanie Urzędu wykazało, że deweloper stosuje we wzorcach umów (...) postanowienia niezgodne z prawem, wpisane na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Rejestru klauzul niedozwolonych" - napisano w komunikacie.

Urząd zakwestionował m.in. odmawianie klientom prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zmiany ceny. Deweloper zastrzegał sobie możliwość podniesienia ostatecznego kosztu nieruchomości w wyniku zmiany stawek VAT lub cen materiałów budowlanych.

Zgodnie z prawem, zawsze w przypadku zmiany istotnych warunków umowy, konsument może od niej odstąpić

Zdaniem UOKiK, "przedsiębiorca decydujący się na podwyżkę musi wskazać przyczyny i jej realny wpływ na zmianę kosztów". Dodatkowo - według Urzędu - spółka powinna "w umowie zagwarantować kupującemu możliwość odstąpienia od niej w sytuacji, gdy nowe założenia okażą się przez niego nie do zaakceptowania".

Zgodnie z prawem, zawsze w przypadku zmiany istotnych warunków umowy, konsument może od niej odstąpić. "Dotyczy to również sytuacji, gdy zmianie ulegnie wielkość powierzchni lokalu - konsekwencją jest bowiem konieczność uregulowania różnicy, która może stanowić zbyt dużą uciążliwość" - przypomina UOKiK.

"Konsument zawiera umowę z przedsiębiorcą wybierając konkretny lokal, spełniający jego indywidualne oczekiwania. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na uiszczenie dopłaty, powinien mieć prawo do rezygnacji ze świadczenia bez ponoszenia konsekwencji z tego tytułu" - dodaje Urząd.

Wątpliwości UOKiK wzbudziły też zapisy w umowach "ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy, m.in. przez zagwarantowanie sobie możliwości zmiany terminu oddania mieszkania". Spółka nie wyszczególniła wszystkich okoliczności, w jakich mogło to nastąpić.

Za praktyki niezgodne z prawem prezes UOKiK ukarała również warszawskiego dewelopera - Grupo Lar Real Estate Polonia. Chodzi o karę w wysokości ponad 43 tys. zł.

"Działalność spółki w sposób istotny ograniczała prawa kupujących m.in. przez zastrzeganie, że termin ukończenia budowy może ulec przedłużeniu np. ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne" - czytamy w komunikacie.

Grupo Lar Real Estate Polonia ma zdecydować w ciągu najbliższych dni, czy odwoła się o decyzji Urzędu

Zdaniem UOKiK, "takie postanowienie przerzuca ryzyko związane z inwestycją na konsumenta, któremu zostaje odmówione prawo do rezygnacji z usługi, której realizacja nie nastąpi w terminie".

Decyzje prezesa UOKiK nie są prawomocne. Przedsiębiorcom przysługuje prawo do odwołania w ciągu dwóch tygodni od wydania decyzji.

Grupo Lar Real Estate Polonia ma zdecydować w ciągu najbliższych dni, czy odwoła się o decyzji Urzędu.

Natomiast do chwili nadania depeszy PAP nie uzyskała komentarza od J.W. Construction.