Czterej udziałowcy - Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), P4, Polkomtel S.A. oraz PTK Centertel - posiadają równe prawa w spółce - po 30 udziałów stanowiących 25 proc. kapitału zakładowego, uprawniających do 25 proc. ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

"Powołanie Mobile TV jest kolejnym elementem działań polskich operatorów komórkowych, którzy na mocy zawartego rok temu porozumienia zdecydowali się na współpracę przy opracowywaniu jednolitych standardów i szybkim wprowadzaniu na rynek nowoczesnych usług telekomunikacyjnych" - czytamy w oświadczeniu PTC.

Przedmiotem działalności spółki będzie świadczenie usług umożliwiających dostęp do telewizji mobilnej w oparciu o technologię DVB-H lub inną.