TRANSPORT
Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1935), która zaostrza przepisy dotyczące tzw. dobrej reputacji, niezbędnej do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Nowela doprecyzowuje, jakie naruszenia przepisów transportowych organy kontroli będą traktować jako poważne, a co za tym idzie, skutkujące wszczęciem postępowania, które może doprowadzić do odebrania licencji. W myśl nowych regulacji w postępowaniach o utratę dobrej reputacji organ będzie mógł wziąć pod uwagę opinię organizacji branżowej, do której należy dany przedsiębiorca.
Ustawa przewiduje też utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Ma on ruszyć 30 listopada 2017 r. Dwa miesiące temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że brak rejestru stanowi niewykonanie przez Polskę rozporządzenia 1071/2009. Zgodnie z unijnymi przepisami czas na jego uruchomienie minął 31 grudnia 2012 r. ⒸⓅ