PASCAL BONNE

absolwent paryskiej Ecole Polytechnique. W 1992 roku – po kilku latach pracy w administracji francuskiej we Francji oraz w USA – związał się zawodowo z grupą Veolia Environnement. Grupa Dalkia, spółka zależna Veolia Environnement i EDF, jest europejskim liderem w dziedzinie usług energetycznych świadczonych na rzecz samorządów lokalnych i zakładów przemysłowych

●  Jakie są najważniejsze plany Dalkii na polskim rynku?

– Polski rynek postrzegamy jako obiecujący, dlatego planujemy długookresowe inwestycje. Przygotowujemy inwestycje w odnawialne źródła energii, zakłady termicznej utylizacji odpadów i wykorzystanie biomasy. W ciągu najbliższych pięciu lat planujemy zwiększyć udział produkcji zielonej energii w naszych źródłach z 5 do 20 proc. Interesuje nas oczywiście także zwiększanie efektywności energetycznej, w związku z tym chcemy stosować kogenerację wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Łącznie, w okresie najbliższychpięciu lat planujemy w Polsce inwestycje o wartości ok. 2,5 mld zł.