● Czy banki wstrzymują się z kredytami dla firm, czekając na rządowe gwarancje?

– Na pewno rządowe gwarancje obniżyłyby poziom ryzyka kredytowego. Nie ma jednak masowego wstrzymywania akcji kredytowej. Gwarancje rządowe istotne będą przy tych transakcjach, które z punktu widzenia ryzyka kredytowego nie są w stanie bronić się same. W transakcjach, w których ryzyko jest niskie, banki decydują się na nie, choć z pewnością przy wyższej marży.

MNIEJ KREDYTÓW

W kwietniu 2009 r. wartość kredytów dla firm udzielonych przez cały sektor bankowy zmniejszyła się o 2,2 proc. w porównaniu z marcem, czyli o 5,3 mld zł.

● BGŻ jest na czele listy banków, które są gotowe udzielać największych kredytów. Stosujecie inne metody oceny zdolności kredytowej?

– Każdy bank stosuje system oceny zgodny z własną oceną ryzyka i sytuacji. Jest to indywidualna kwestia.

● A może kryteria oceny zdolności kredytowej są liberalne, a w praktyce kredyty nie są udzielane?

– Znane są na rynku przypadki posługiwania się przez banki fikcyjnymi cenami, tj. takimi, które są bardzo atrakcyjne, lecz dostęp do samego produktu jest mocno lub całkowicie ograniczony. U nas tak nie jest. W porównaniu z I kwartałem 2008 r. liczba kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych wzrosła prawie dwukrotnie. Przed rokiem nasza oferta była mniej atrakcyjna.

0,5 MLD ZŁ Z BGŻ NA MIESZKANIA

W I kwartale 2009 r. BGŻ udzielił 3,1 tys. kredytów hipotecznych o wartości 568 mln zł.

● 60 proc. akcji BGŻ ma Rabobank. Mówi się, że teraz w sektorze bankowym inwestor zagraniczny to obciążenie.

– Dla nas obecność takiego inwestora, jak holenderski Rabobank, stanowi istotny walor. To jedna z nielicznych instytucji finansowych na świecie, która na początku tego roku dostała potwierdzenie oceny wiarygodności kredytowej na najwyższym poziomie AAA. Ubiegły rok był dla Rabobanku najlepszy w historii, grupa osiągnęła zysk netto na poziomie 2,8 mld euro. Posiadanie takiego inwestora jest dla nas istotnym wsparciem w trudnych czasach.

● W całym sektorze jest o ponad 40 proc. mniej kredytów niż przed rokiem. Banki szukają dochodów gdzie indziej i podnoszą marże kredytowe, nawet powyżej 6 proc.

– Marże muszą jeszcze ulec zmianie. Brak zaufania między instytucjami finansowymi, często wynikający z problemów zagranicznych firm-matek, powoduje, że każdy musi przede wszystkim liczyć na siebie. Marże bankowe będą jeszcze rosły, bo rośnie ryzyko, zarówno kredytowe, jak i płynnościowe.