statystyki

Jakie prawa i obowiązki mają członkowie wspólnoty mieszkaniowej

autor: Małgorzata Piasecka - Sobkiewicz01.03.2008, 14:54; Aktualizacja: 03.03.2008, 09:53

Każdy właściciel lokalu ma obowiązek uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Udział w pokrywaniu kosztów zależy od wielkości jego udziału we współwłasności tej nieruchomości wspólnej.

Reklama


Reklama


Czy każdy może korzystać ze wspólnej piwnicy

Kupiłem mieszkanie w budynku, w którym powstała wspólnota mieszkaniowa. Między sąsiadami dochodzi stale do konfliktów w związku z korzystaniem ze wspólnego strychu i piwnic. Czy wszyscy współwłaściciele mają prawo z nich korzystać

Tak

Wszyscy właściciele lokali w budynku, w którym powstała wspólnota mieszkaniowa, mają prawo korzystać z części nieruchomości wspólnej. Nieruchomość wspólna obejmuje: strych, piwnicę, suszarnie, dojścia, dojazdy do bloków i miejsc parkingowych, kontenery na odpadki.

Powinni robić to w taki sposób, aby nie zakłócać korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

W razie zakłócenia przez właściciela lokalu tej przeciętnej miary pozostali właściciele lokali mogą domagać się przywrócenia stanu poprzedniego. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wówczas, gdy właściciel bez zgody wspólnoty samowolnie zabuduje część klatki schodowej, przylegającej do jego mieszkania, jak i wówczas, gdy na balkonie postawi tzw. grilla, będzie z niego korzystał, a dym, zapach i cząsteczki pyłu będą przenikały na balkony sąsiednie.

W razie konfliktów między współwłaścicielami co do porozumienia w sprawie korzystania z rzeczy wspólnej, mogą zawrzeć umowę, w której określą, w jaki sposób będą używali części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania. Mogą też wystąpić do sądu, aby określił ten sposób. W razie gdy współwłaściciel nie byłby dopuszczany przez pozostałych do korzystania z części wspólnej (np. ze strychu lub suszarni), to wówczas może przed sądem domagać się dopuszczenia do współposiadania.

Podstawa prawna

•  Art. 12 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Czy dentysta zapłaci więcej

Jestem właścicielem mieszkania, które przeznaczyłem na gabinet dentystyczny. Wspólnota domaga się, abym płacił więcej niż pozostali właściciele na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Zarząd uważa, że moi pacjenci więcej brudzą, co wymaga większych nakładów na sprzątanie. Czy jeden współwłaściciel może ponosić większe obciążenia niż pozostali?

Tak

Uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tytułu pokrywania wydatków na nieruchomość wspólną przez właścicieli lokali użytkowych. Taką uchwałę można podjąć wówczas, gdy uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali przez właściciela konkretnego lokalu użytkowego. Takim uzasadnieniem może być np. większa intensywność w korzystaniu z nieruchomości wspólnej. Do gabinetu dentystycznego przychodzą liczni pacjenci, co powoduje, że bardziej zanieczyszczają klatkę schodową niż pozostali współwłaściciele zajmujący lokale mieszkalne.

Do uiszczenia opłaty wyższej mogą też zostać zobowiązani właściciele sklepów znajdujących się w budynku wspólnoty, np. z tego powodu, że codziennie wrzucają więcej śmieci do kontenerów niż pozostali mieszkańcy, stale parkują przed nimi samochody dostawcze, które niszczą chodnik i zieleń. Zwiększa to koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Dlatego pozostali właściciele mogą domagać się podjęcia uchwały o zwiększeniu obciążenia właścicieli lokali użytkowych.

Decyzji o zwiększeniu tych obciążeń nie może samodzielnie podjąć zarząd wspólnoty. Potrzebna jest uchwała właścicieli, która musi zapaść większością głosów.

Takie zwiększenie obciążeń stanowi wyjątek od zasady, że wszyscy właściciele pokrywają wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku do swoich udziałów.

Podstawa prawna

•  Art. 12 ust. 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Czy trzeba płacić na utrzymanie nieruchomości wspólnej

Jakie obowiązki mają właściciele w budynku zarządzanym przez wspólnotę. Na jakich zasadach uczestniczą w kosztach zarządu? Jeżeli nie korzystam ze strychu, to czy muszę płacić również na utrzymanie tej części nieruchomości wspólnej?

Tak

Każdy właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Nie może domagać się zwolnienia od kosztów, albo ograniczenia ich wysokości na przykład z tego powodu, że z niektórych części budynku nie korzysta. Na przykład: skoro sam decyduje się na niekorzystanie ze strychu, to też musi ponosić koszty związane z utrzymaniem go. Jedynie wówczas, gdyby wspólnota z jakichś powodów uniemożliwiła mu korzystanie z tej części wydatków, która jest przeznaczona na utrzymanie go w należytym stanie.

Każdy właściciel lokalu ma obowiązek uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Udział w pokrywaniu kosztów zależy od wielkości jego udziału we współwłasności tej nieruchomości wspólnej.

Oprócz tego właściciel lokalu ponosi wydatki związane z jego utrzymaniem. Powinien przestrzegać porządku domowego i utrzymywać swój lokal w należytym stanie. Płaci też za prąd, gaz, wodę, którą zużywa na potrzeby swojej rodziny. Ponosi koszty remontu swojego mieszkania. Płaci też za ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnej nieruchomości.

Podstawa prawna

•  Art. 13 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Czy możliwa jest obrona przed zalegającym z opłatami

W naszej wspólnocie jeden z właścicieli uporczywie od dawna nie chce płacić zaliczek na koszty zarządu. Twierdzi, że skoro jest właścicielem, to nie musi ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Czy można zastosować wobec niego jakieś sankcje?

Tak

Wspólnota może się bronić przed zalegającym z opłatami właścicielem. Jeżeli nie płaci on przez dłuższy czas, to wówczas może nastąpić nawet przymusowa sprzedaż jego lokalu. Takie same sankcje wspólnota może zastosować do właściciela, który wykracza w sposób rażący i uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym.

Przeciwko takiemu uciążliwemu właścicielowi wspólnota może wystąpić na drogę sądową i żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Takie powództwo może wytoczyć nawet wówczas, gdy wcześniej na drodze sądowej nie dochodziła zapłaty zaległych kwot. Jednak zaleganie z zapłatą powinno być długotrwałe.

Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Podstawa prawna

•  Art. 16 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Czy można zrezygnować z centralnego ogrzewania

Uważam, że ponoszę zbyt wysokie koszty ogrzewania mieszkania. W kamienicy wszyscy mają centralne ogrzewanie. W tym roku nie było mrozów, a kaloryfery grzały bardzo mocno, aż musiałem je zakręcać. W dodatku obciążono mnie opłatami tak jak wówczas, gdy były siarczyste mrozy. Uważam, że można ogrzewać mieszkanie, ponosząc mniejsze koszty. Czy mogę odłączyć je od zainstalowanej w budynku sieci c.o.?

Nie

Bez zgody pozostałych właścicieli nie można odłączyć swojego lokalu od zainstalowanej w budynku sieci centralnego ogrzewania i zastosować inny rodzaj ogrzewania. Taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy 28 sierpnia 1997 r. w sprawie sygn. akt III CZP 36/97, opublikowaną w OSNC z 1998 r. nr 1, poz. 4.

Swoje stanowisko Sąd Najwyższy uzasadnił specyficzną sytuację wzajemnych zależności, jaka istnieje między właścicielami lokali, które znajdują się w tym samym budynku. Prowadzi to - zdaniem sądu - do pewnych ograniczeń uprawnień poszczególnych właścicieli.

Z instalacji grzewczej korzystają wszyscy właściciele. Ogrzewa ona również wspólne części budynku. Dlatego należy z niej korzystać w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania przez pozostałych współwłaścicieli. Natomiast odłączenie lokalu od wspólnej instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewanie go w inny sposób utrudnia innym współwłaścicielom korzystanie z nieruchomości wspólnej. Na przykład mogą zostać zmuszeni do ponoszenia większych opłat, albo do poniesienia kosztów instalacji liczników pobieranej energii cieplnej.

W tym przypadku nie ma znaczenia fakt, że przez odłączenie się od instalacji wspólnej właściciel zaoszczędzi, ponieważ ogrzeje swoje mieszkanie znacznie taniej.

Podstawa prawna

•  Art. 13 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Czy wspólnota może żądać zaliczek

Na jakie cele należy przeznaczyć pieniądze na koszty zarządu? Czy wspólnota może domagać się co miesiąc od właścicieli, aby pokrywali koszty zarządu?

Tak

Właściciele powinni co miesiąc wpłacać zaliczki na pokrycie kosztów zarządu. Na te koszty składają się przede wszystkim: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody (w części dotyczącej nieruchomości wspólnej) oraz za antenę zbiorczą i windę. Z zaliczek członków wspólnoty pokrywane są też ubezpieczenia i inne opłaty publicznoprawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu i zarządcy. Inne koszty mogą być do nich zaliczone tylko wówczas, gdy wiążą się z czynnościami związanymi z zarządem nieruchomością.

Zarząd lub administrator powinien na bieżąco rozliczać wydatki na prąd, gaz, ogrzewanie, antenę zbiorczą i windę oraz wydatki na utrzymanie czystości w częściach wspólnych nieruchomości. Robią to na podstawie faktur.

Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali płacą zaliczki w formie bieżących opłat. Odprowadzają je z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

Właściciel, który nie płaci, musi liczyć się z tym, że należności mogą być od niego dochodzone w postępowaniu upominawczym.

Podstawa prawna

•  Art. 14 i 15 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • mi(2012-02-28 19:59) Odpowiedz 50

  kto mi doradzi ? na zebraniu zostalam przeglosowana odnosnie zwiekszenia skladki na fundusz remontowo budowlany. ja uwazam iz ten fundusz w tej kwocie dotychczasowej jest adekwatny do moich mozliwosci platniczych jestem rencistka nie moge dac wiecej . zarzadca powiedzial jezeli nie bede placila wiecej przysle mi windykacje. takich osob jak ja bylo kilka lecz miej niz wiekszosc na zebraniu. prosze o doradzenie mi co mam zrobic w tej sytuacji.

 • zajar(2012-10-07 13:16) Odpowiedz 10

  sąsiad ma sklep na gruncie wspólnoty mieszkaniowej i czerpie z tego tytułu
  kożyść materialną co wspulnota morze z tego mieć

 • Agata(2008-06-18 20:43) Odpowiedz 10

  Jaki sens ma naliczanie kosztów remontowych i eksploatacyjnych we wspólnptach od metrażu danego lokalu.
  W danym lokalu na parterze np. 75 m2 może mieszkać 2 osoby. Na II piętze w lokalu 45 m2 mieszka 5 osób. Z którego lokalu mogą wyniknąć większe zniszczenia wspólnej klatki schodowej. Uważam, że czas najwyższy zmienić bezsens ustawy, która ustala koszty na fundusz remontowy części wspólnej od metrażu. Jeżeli nie mamy możliwości zmusić wsólnika z mnijszego lokalu do korzystania z części wspólnej w takiej części jaki ma wpisany udział w akcie własnościowym to powinien ponosić takie same koszty remontu części wspólnej.

 • włascicielka mieszk. w bloku(2009-06-08 22:41) Odpowiedz 10

  Zdecydowanie jestem PRZECIW naliczaniu wszelkich opłat (czynsz) od metrazu a nie od ilosci osob przypisanych do danego mieszkania. Taki sposob jest NIESPRAWIEDLIWY. Jest to pojscie na łatwizne w obliczaniu naleznosci. Czas z tym skonczyc.

 • Krystyna(2012-09-26 18:23) Odpowiedz 00

  Dostalam zakaz palenia w piecu centralnym poniewaz u gory sasiadowi unosi sie czat kolo komina. Kto musi naprawic komin lub uszczelnic komin sasiada i na czyj koszt.???

 • Michał(2009-12-05 17:10) Odpowiedz 00

  Witam. Pod czas kapitalnego remontu łazienki zruszyła się rura gazowa i był wyciek gazu, jakoś w tym czasie była kontrola gazowa w bloku która badała tylko stan liczników na klatce schodowej na własne życzenie (po dokonaniu wpłaty 20zł)sprawdzali stan kuchenki i piecyka w mieszkaniu. Bez sprawdzania było wiadomo że na łączeniu rury jest wyciek gazu czy w takich sytuacjach powinni oni zlikwidować tą usterkę czy musi zrobić to właściciel na własną rękę? Do jakiego miejsca przewody gazowe są własnością wspólnoty???

 • mimi(2016-01-15 23:47) Odpowiedz 00

  witam

 • emila(2012-02-28 19:04) Odpowiedz 00

  co to jest podatek dochodowy od osob,czy placimy jeszcze za male podatki

 • dodo(2012-02-20 23:56) Odpowiedz 00

  Jedno pytanie. Czy Wspólnota Mieszkaniowa musi mieć Administrację i jakie przepisy prawne to regulują ?

 • Elżbieta(2011-11-28 17:21) Odpowiedz 00

  Mieszkam w bloku należącym do wspólnoty mieszkaniowej.Przy naszym bloku są garaże głównie lokatorów naszego bloku.Nie posiadam samochodu ale zdarza się że ktoś przyjeżdża w odwiedziny do mnie samochodem i stawia samochód na parkingu przed blokiem zaznaczam że samochód nie blokuje nikomu wjazdu do garażu a mimo wszystko wiecznie są uwagi że skoro nie mam garażu to nie mam prawa zajmować miejsca.Czy to jest zgodne z prawem i czy rzeczywiście nie może nikt oprócz właścicieli garaży stawiać samochodu.

 • kazio(2010-09-09 20:50) Odpowiedz 00

  nie znalazlem nic o zróżnicowaniu oplat za centralne ogrzewanie mieszkań bo wcześniej byla korygacja oplat za mieszkania szczytowe i na parterze

 • ELIKA(2010-03-05 20:24) Odpowiedz 00

  Z powodu przeciekającego dachu(remontowany był w sierpniu 2009) oraz nadmiernie oblodzonego został zalany mój pokój. Cała ściana zewnętrzna jest mokra a z sufitu w czasie odwilży kapała woda , a po ścianie kroplami w dół ściekała woda. Obecnie nie kapie ale i nie schnie bo ściana jest nasączona wodą i dużo czasu upłynie zanim ona się osuszy. Czy mogę ubiegać się aby administracja pomogła osuszyć ścianę (gąbkę).Blok jest ubezpieczony (moje mieszkanie NIE) mam otrzymać odszkodowanie. Boję się że dostanę mniej odszkodowania niż będzie kosztował remont. No i kiedy wyschnie ściana? Co WY na to?

 • "A"(2010-02-22 14:20) Odpowiedz 00

  Wspólnota Mieszkaniowa postanowiła wyremontować dach. W związku z tym że na funduszu remontowym nie ma wystarczających środków finansowych postanowiła zaciągnąć pożyczkę. Ja nie wyraziłam zgody na pożyczkę. Czy Wspólnota może mnie do wzięcia pożyczki zmusić skoro nie stać mnie na jej spłacanie. A.

 • Łachim Jabuki(2010-02-11 12:22) Odpowiedz 00

  Czy w niedogrzanym mieszkaniu mozna zainstalowac pape wspomagajaca krazenie wody .Jest to blok wspolnoty mieszkaniowej .Czy mozna to zrobic na wlasny koszt ,cz wspolnoty .Jesli tak czy taka operacja sprawi ze mieszkanie bedzie dogrzane .B od lat borykamy sie z tym problemem ,bo jak dotychczas nikt nie potrafil usunac tej usterki.Lacze sie z Tymi ktorzy maja ten sam problem...

 • JASTRZAB BLOKOWY WROCI...(2010-02-10 20:08) Odpowiedz 00

  Mam niedogrzane mieszkanie ,nasz blok nalezy do wspolnoty mieszkaniowej.Polowa ma ciepelko od strony wlotu instalacij z kotlowni a druga cierpi na brak tego przybytku .Jak to jest czy naleza nam sie ulgi w oplatach czynszowych za te miesiace w ktorych braklo ciepelka ?temperatury nieraz wynosza 13 lub 17 stopni >a gdy minie okres grzewcz y i nadal nic sie nie robi czy oplaty pozostaja na tym samym poziomie, do chwili usuniecia usterki?Czy administrator budynku ma prawo slac upomnienia o zwrot niedoplaty ,gdy przedtemotrzymal anex do umowy z korekta CO.z powodu niedogrzanego mieszkania bez okreslenia w nim terminu ustania ulgi>zaznaczajac tym samym>poufnosc sprawy ,wobec lokatorow tego samego blokowiska twirdzac ze inni tez beda chcieli miec takie same przywileje.Agdy poprosilem tego samego Pana admnistratora o zmiane rury kanalizacyjnej w >ubikacij ptrzymalem taka sama odpowiedz (Inni terz beda chcieli)Atak na marginesie ile razy w ciagu roku taki Pan powinien przeprowadzac zebrania z lokatorami obiektu ktorym zarzadza?Jeszcze wiele mozna by pisac i zadawac pytania za co Mu placa tzn. MY lokatorzy pechowego i po macoszemu traktujacego Nas i nasz budynek PANA ZARZADCY .POZDRAWIAM WSZYSTKICH NIEDOGRZANYCH WE WSPOLNOTACH.I TEGO PANA TEZ MIMO ZE NAS NIE TRAKTUJE >poWAznie.

 • Smiki(2009-12-05 17:16) Odpowiedz 00

  Grzejnik na klatce schodowej ogranicza swobodne otwieranie drzwi do piwnicy. Straż wystosowała pismo do zarządu o usunięcie grzejnika a oni nic z tym nie zrobili. przed blokiem nasadzili wszelkiego rodzaju krzewów i drzew nie ma żadnego wjazdu dla straży czy karetki pod blok co można z tym zrobić???

 • Ikubaj(2009-06-29 15:01) Odpowiedz 00

  Ikubaj, w części prostuję wypowiedź z 2009.06.29 14:25. Oczywiście udziały wyliczane są wg normy art.3 uwl i powinny wynosić ,,1" np. C = 1 => C = C1+C2+C3...+C8., natomiast art.12.2 precyzuje jaką miarą (metodą) wspólnota - jej Zarząd dzieli koszty i pożytki dotyczące li tylko części wspólnych budynku tzw. ,,koszty zarządu" - w odniesieniu do każdego właściciela lokalu.
  I.J. ,,Kuba"

 • max(2009-08-13 15:52) Odpowiedz 00

  Mam pytanie jestem własciecielem spolnoty mieszkaniowej od niedawna i jak to jest z porzadkami np odsniezanie itd ???

 • pokrzywdzona(2013-02-15 17:33) Odpowiedz 00

  czy musze sie zgodzic,na to ,ze na parterze powstanie sklep z alkoholem,mieszkam obok na parterze tego budynku? wspolnota w wiekszosci podpisala zgode.

 • Ikubaj(2009-06-29 14:57) Odpowiedz 00

  Ikubaj, w części prostuję wypowiedź z 2009.06.29 14:25. Oczywiście udziały wyliczane są wg normy art.3 uwl i powinny wynosić ,,1" np. C = 1 => C = C1+C2+C3...+C8., natomiast art.12.2 precyzuje jaką miarą (metodą) wspólnota - jej Zarząd dzieli koszty i pożytki dotyczące li tylko części wspólnych budynku w odniesieniu do każdego właściciela lokalu.
  I.J. ,,Kuba"

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama