Nie. Proponowany w projektowanej ustawie przepis ogranicza krąg uprawnionych do uzyskania premii gwarancyjnej. Premia na remont (wymiana okien, instalacji gazowej lub elektrycznej) będzie przysługiwała tylko tym właścicielom książeczek, którzy mają prawo własności lub prawo spółdzielcze do lokalu mieszkalnego.