Nie widać, żeby wśród firm słabł zapał do brania kredytów i do inwestowania. Choć dynamika nieco spadnie, to przedsiębiorstwa zainwestują w 2008 roku o ponad 20 mld zł więcej niż rok wcześniej - wynika z naszych szacunków. Radzie Polityki Pieniężnej udała się więc trudna sztuka. Z jednej strony, nie doprowadziła nierozsądnymi decyzjami do schłodzenia koniunktury, a z drugiej, podjęła walkę z inflacją. A jej wzrost może być dla przedsiębiorstw równie groźny, jak wzrost kosztów pieniądza.