Przewiduję, że w 2008 roku P4 będzie musiało pozyskać 500 mln zł, a w następnym roku być może nawet 1 mld zł - mówi GP Krzysztof Kaczmarczyk, analityk Deutsche Banku.

Przedstawiciel jednego z operatorów komórkowych mówi, że dotychczasowe finansowanie P4 może wystarczyć spółce do połowy 2008 roku. Spółka P4 potwierdza, że potrzebuje dodatkowego finansowania.

Operator sieci komórkowej Play, który działalność operacyjną rozpoczął w marcu 2007 r., ponosi głębokie straty. Biznes telekomunikacyjny wymaga dużych nakładów na starcie, bo agresywne zdobywanie klientów na nasyconym rynku musi kosztować. Z opublikowanych przez Netię informacji wynika, że po trzech kwartałach P4 przy 148 mln zł przychodów miało 431 mln zł straty netto. Strata na koniec roku przekroczy 600 mln zł przy przychodach na poziomie 300-320 mln zł. Poza Netią udziały w P4 mają należący do islandzkiego miliardera Thora Björgólfssona fundusz Novator Telecom Poland (54,6 proc.) oraz kontrolowana przez greckiego przedsiębiorcę Pannosa Germanosa firma Tollerton Investments (22 proc.).

Udziałowcy spółki zobowiązali się, że zainwestują w nią łącznie 300 mln euro. Te pieniądze w znaczącej części wydawane są na pokrywanie kosztów bieżącej działalności operacyjnej. Plan finansowy P4 zakłada, że spółka zacznie zarabiać na siebie w 2010 roku.

- P4 wskazała na potrzebę zwiększenia nakładów kapitałowych na sfinansowanie jej wzrostu - mówi Jon Eastick, dyrektor finansowy Netii, i dodaje, że obecnie zarząd spółki rozważa różne sposoby sfinansowania tych potrzeb (tak by Netia utrzymała swój udział w kapitale P4 na poziomie 23,4 proc.)

Paweł Puchalski, analityk DM BZ WBK, uważa, że pozyskanie funduszy przez operatora Play może się odbyć zarówno poprzez podniesienie kapitału, ale także np. poprzez pożyczkę gwarantowaną przez udziałowców.

Analitycy przypominają, że zgodnie z umową wspólników P4, firma po 23 sierpnia 2008 r. może wejść na giełdę (to dawałoby szansę na środki z emisji publicznej). Nasi rozmówcy zwracają uwagę, że P4 ma już zagwarantowane środki na I etap budowy własnej sieci radiowej. Finansowanie zorganizował dostawca sprzętu - chińska firma Huawei (150 mln euro ma wystarczyć na pobudowanie 1,8-2 tys. stacji nadawczo-odbiorczych, tzw. NodeB). Według planów do końca roku ma działać ponad 900 NodeB sieci Play.

Obecnie P4 negocjuje z dostawcami umowę na dostawę sprzętu, który będzie wykorzystany w II etapie budowy sieci. I tu w grę może wchodzić finansowanie zorganizowane przez producenta sprzętu. Z kolei inwestycje związane z budową sieci transmisji danych na potrzeby P4 finansuje Netia. W tym roku wyda na to 35 mln zł.

600 tys. klientów ma sieć Play wobec ponad 13,5 mln sieci Orange, lidera rynku

Tomasz Świderek

tomasz.swiderek@infor.pl