Handlująca gazem CP Energia zamierza rozwijać nową gałąź biznesu - projektowanie i generalne wykonawstwo instalacji skraplania gazu ziemnego (LNG). Jednocześnie chce też wejść na nowe rynki zagraniczne.

- Nawiązaliśmy współpracę z firmą YuGan Engineering w zakresie projektowania i nadzoru inwestycyjnego nad budową pierwszej fabryki gazu LNG na terenie Izraela - mówi GP Jarosław Patyk, dyrektor handlowy CP Energii.

Najbardziej zaawansowane są jednak prace studialne związane z dystrybucją gazu LNG na terenie Czech. Wiadomo też, że gaz z budowanej właśnie polskiej fabryki LNG w części trafi do odbiorców za granicą. Rozpatrywana jest też ekspansja na kraje nadbałtyckie.

Jak dotąd spółka działa w Polsce i Rosji. W kraju CP Energia specjalizuje się w dostawach gazu do miejsc, które nie są objęte siecią gazową krajowego monopolisty - Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Sama buduje lokalne gazociągi, którymi dostarcza surowiec kupowany od operatora sieciowego. Sieć gazowa spółki ma w sumie ponad 117 km, dalsze 153 km jest na etapie projektowania i uzgodnień. Tam, gdzie budowa gazociągów lokalnych jest nieopłacalna, surowiec jest dostarczany w postaci skroplonej (LNG). Działalność w Rosji spółka rozpoczęła pod koniec ubiegłego roku, przejmując firmę ZAO Kriogaz, lidera produkcji LNG na rynkach Federacji Rosyjskiej, i podpisując umowę na eksport gazu z Gazpromem.

Rosja, a szczególnie okolice Petersburga, stanowi dobrą lokalizację dla ekspansji Grupy CP Energia na rynki krajów nadbałtyckich, w których popyt na LNG jest wysoki i ciągle wzrasta.

- Zamierzamy tam ulokować większość produkcji nowych zakładów skraplania gazu, które budujemy w Rosji - mówi dyrektor handlowy CP Energii.

Po środki na rozwój spółka zwróciła się do inwestorów. Firma zebrała zaplanowane z oferty prawie 30 mln zł. Do połowy 2008 roku. CP Energia planuje zainwestować łącznie 109 mln zł. Akcje spółki zadebiutują na warszawskim parkiecie w przyszłym tygodniu.

SZERSZA PERSPEKTYWA - RYNEK

Jedyną spółką gazową notowaną obecnie na warszawskiej giełdzie jest państwowy potentat Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Kapitalizacja firmy przekracza 31 mld zł, a udział w rynku detalicznym przekracza 97 proc.

KRZYSZTOF GRAD

krzysztof.grad@infor.pl