Funkcjonująca na rynku publicznym spółka nie musi ograniczać się wyłącznie do przeprowadzenia jedynie pierwszej emisji akcji. Ma ona możliwość pozyskiwania środków finansowych poprzez kolejne emisje. Dzięki obecności na rynku regulowanym dotarcie na nabywców kolejnych emisji jest łatwiejsze. Spółka jest już znana inwestorom, bardziej transparentna, można łatwo sprawdzić jej kondycje i plany poprzez m.in. zapoznanie się z raportami giełdowymi. Nowa emisja może nastąpić w drodze m.in. tzw. subskrypcji prywatnej - czyli złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata/inwestora. Spółka może też zaoferować swoje akcje w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru. Akcje mogą być również oferowane w drodze subskrypcji otwartej, czyli ogłoszenia do osób, którym nie służy prawo poboru.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP