"Najważniejszy powód, dla którego obie te polityki są różne, to przede wszystkim inna struktura gospodarki i różnice w trwaniu, naturze i momencie pojawienia się szoków gospodarczych" - powiedział Trichet na konferencji prasowej we Frankfurcie.

Dla porównania Fed obniżył w tym roku stopy procentowe o 3,25 pp do 1 proc. w tym roku w odpowiedzi na kryzys. W tym samym czasie EBC obniżył stopy tylko o 1 pp do 3,25 proc.

"Skoordynowane działanie z 8 października to był wyjątek" - dodał.