Program budowy biogazowni jest elementem ogłoszonej niedawno strategii rozwoju Grupy Energa. Rozproszona energetyka rolna sprzyjać będzie spełnieniu ekologicznych wymagań Unii Europejskiej.

Opracowany przez Radę Naukowo-Techniczną Grupy Energa pod przewodnictwem prof. Jana Popczyka projekt zakłada, że w oparciu o sieć Rejonów Energetycznych i Posterunków Energetycznych na terenie działania spółki Energa-Operator prawie w każdej rolniczej gminie powstanie biogazownia. Będą one wykorzystywać biomasę odpadową w produkcji rolnej oraz jednoroczne uprawy energetyczne, głównie kukurydzę zieloną i buraki pastewne, zgazowywane biologicznie.

- Program gminom zapewni m.in. większe bezpieczeństwo energetyczne. Miejscowościom, w których powstaną biogazownie, projekt umożliwi rozwój infrastruktury, powstanie nowych miejsc pracy oraz rynku zbytu dla lokalnej produkcji rolnej - mówi Mirosław Bieliński, prezes Energa.

Lokalni inwestorzy będą mogli uczestniczyć w finansowaniu budowy biogazowni. Grupa Energa planuje pełnić funkcję centrum kompetencji udostępniającego wiedzę technologiczną oraz podmiotu organizującego strukturę finansowania. Program, który ma służyć przede wszystkim społecznościom lokalnym, zakłada indywidualizację projektów inwestycyjnych, dopasowanie ich do lokalnych uwarunkowań w gminach oraz do oczekiwań inwestorów.

Energa rozpocznie wkrótce szeroką akcję informacyjną skierowaną głównie do samorządów gminnych (seminaria, szkolenia, uruchomienie specjalnej platformy internetowej).

- Poprzez przystąpienie do projektu Energa-Operator poprawi warunki pracy sieci dystrybucyjnej, co pozytywnie wpłynie na jakość energii dostarczanej klientom. Rozproszone źródła wytwórcze nie tylko zwiększą podaż energii na obszarze działania Energi-Operatora, ale pozwolą zmniejszyć straty sieciowe, poprawić pewność zasilania i - co nie mniej ważne - przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń - ocenia prof. Jan Popczyk.

Inna zaletą rozproszonych, odnawialno-gazowych źródeł energii jest ich stosunkowo krótki termin realizacji. Pierwsze biogazownie powstaną już w 2010 roku.

Budowa biogazowni byłaby finansowana ze środków własnych Grupy Energa, strukturalnych funduszy unijnych (programów operacyjnych i regionalnych), polskich środków pomocowych, m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z kredytów bankowych oraz przez inwestorów finansowych i niezależnych inwestorów branżowych.