Największa zmiana zajdzie w PKO TFI, trzecim co do wielkości towarzystwie na polskim rynku. Rada nadzorcza towarzystwa w ostatnich dniach października powołała Jakuba Karnowskiego na stanowisko prezesa zarządu TFI. Zastąpił na tym stanowisku Cezarego Burzyńskiego, który został odwołany ze stanowiska wspólną decyzją członków rady nadzorczej. W jej skład wchodzą przedstawiciele PKO Banku Polskiego oraz grupy Credit Suisse. Zmiana wiąże się z planami rozwoju spółki.

- Jakub Karnowski to doświadczony ekonomista, który od wielu lat jest obecny na polskim rynku kapitałowym, a ostatnio zajmował ważne i odpowiedzialne stanowisko w Banku Światowym w Waszyngtonie. Jego dotychczasowe doświadczenie jest dla nas istotne, zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynkach finansowych - powiedział Jerzy Pruski, przewodniczący rady nadzorczej.

Ipopema i fundusze zamknięte

Również w ubiegłym miesiącu Ipopema TFI rozpoczęła współpracę z Konradem Łapińskim, który wcześniej, od 2002 roku, pracował jako zarządzający funduszami w Skarbiec TFI.

Współpraca dotyczyć będzie zarządzania nowo utworzonym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który prowadzić będzie aktywną politykę inwestycyjną zarówno w obrębie instrumentów finansowych notowanych na giełdzie, jak i poszukiwać atrakcyjnych celów inwestycyjnych na rynku spółek niepublicznych. Wraz z Konradem Łapińskim do TFI dołączą także Michał Błach i Robert Przytuła. Michał Błach do końca września był wiceprezesem Optopol Technology, a Robert Przytuła do połowy września 2008 r. był dyrektorem Departamentu Analiz w Skarbiec TFI, gdzie pracował ponad pięć lat.

Ipopema TFI uzyskało zezwolenie KNF na działalność oraz na utworzenie pierwszych trzech funduszy inwestycyjnych we wrześniu 2007 r. Obecnie Ipopema TFI zarządza 23 funduszami oraz posiada zezwolenia KNF na utworzenie kolejnych dziesięciu.

BPH TFI dla zamożnych

O ile w zeszłym roku na polskim rynku co kilka tygodni pojawiały się nowe otwarte fundusze inwestycyjne, dostępne dla szerokiego grona klientów m.in. dzięki niskim minimalnym wpłatom, na poziomie 50-100 złotych, o tyle teraz oferta TFI rzadko powiększa się o nowe produkty tego typu. Towarzystwa coraz częściej kierują ofertę do zamożnych klientów. Między innymi w BPH TFI w październiku w rozpoczął działalność nowy fundusz kierowany do klientów instytucjonalnych i indywidualnych, dla których bezwzględnym priorytetem jest maksymalne bezpieczeństwo lokaty - BPH SFIO Płynnościowy. W celu maksymalnego ograniczenia ryzyk fundusz inwestuje wyłącznie w najbardziej płynne bony i obligacje Skarbu Państwa, a do końca 2009 roku nie będzie nabywał instrumentów dłużnych przedsiębiorstw lub papierów emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub NBP. W tym czasie nie będzie też stosował instrumentów pochodnych. Fundusz nie inwestuje też w akcje ani w obligacje zamienne na akcje. To bezpieczeństwo jednak dużo kosztuje. Dla inwestorów indywidualnych minimalna wpłata wynosi równowartość 40 tys. euro w złotych. Minimalna dopłata to 500 zł.