Na spotkaniu pod hasłem "Finansowanie badań, rozwoju i innowacji" zorganizowanym w czwartek przez EBI w Warszawie omówiono system Risk Sharing Finance Facility (RSFF), dzięki któremu polskie organizacje badawcze, szkoły wyższe, wspólne inicjatywy technologiczne i podmioty z obszaru Partnerstwa Publiczno- Prywatnego oraz prywatne przedsiębiorstwa będą mogły realizować własne projekty badawczo-rozwojowym.

Celem uruchomienia Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka RSFF jest wspieranie badań naukowych i innowacyjności w Europie poprzez zwiększenie dostępu do funduszy ryzykownym projektom badawczo- rozwojowym i innowacyjnym.

Jak tłumaczyła wiceprezes EBI, Marta Gajęcka, wspieranie obszaru badawczo-rozwojowego przez EBI wiąże się z udzielaniem korzystnie oprocentowanych kredytów, a także z rezygnacją przez EBI z zysku.

W rozmowie z PAP Kudrycka powiedziała, że inicjatywa EBI jest przede wszystkim ważna dla polskiego środowiska przemysłowego i bankowego, a pośrednio także dla świata nauki. "Kluczową sprawą jest tutaj model RSFF, który wydaje się bardzo atrakcyjny dla banków komercyjnych" - mówiła.

"Ten projekt jest stosunkowo nowy i dopiero rozpoczęto jego wdrażanie, ale już zaczyna odnosić sukcesy w innych krajach" - dodała.

W obecnej sytuacji kryzysu finansowego na świecie - zdaniem Kudryckiej - Polska, której kryzys tak bardzo nie dotknął, "powinna jak najwięcej inwestować w badania i rozwój". "Tylko wtedy będziemy mogli wyprzedzić inne kraje w konkurencyjnym biegu o nowe technologie i nowe wynalazki" - podkreśliła.

EBI powstał w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego jako bank Unii Europejskiej udzielający długoterminowych pożyczek

"To jest najlepszy moment, do tego, aby wszystkie banki, których sytuacja jest stabilna i bezpieczna, wchodziły w partnerstwo z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym" - powiedziała Kudrycka.

Według niej, jest to ważne tym bardziej, że do tej pory Polska nie odniosła większych sukcesów we współpracy szkolnictwa wyższego z sektorem prywatnym w aspekcie innowacyjności. Jej zdaniem, w większym niż do tej pory stopniu należy powiązać naukę z gospodarką. "Nasze uczelnie, nie tylko te politechniczne, muszą w końcu zrozumieć, że badania stosowane nie są gorszej jakości od badań ogólnoteoretycznych" - podkreśliła Kudrycka.

EBI powstał w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego jako bank Unii Europejskiej udzielający długoterminowych pożyczek. Jest instytucją o charakterze niezarobkowym, której działalność jest oparta na przesłankach politycznych. W odróżnieniu od banków komercyjnych EBI nie zajmuje się prowadzeniem kont osobistych, transakcji bezpośrednich czy udzielaniem rad z zakresu prywatnych inwestycji.