Komisja dziś rozpatrywała projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje on również m.in., że przedsiębiorca, który zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, powinien złożyć w tej sprawie specjalny wniosek o wyrejestrowanie. "Jeżeli jednak nie złoży wniosku, nie będzie karany. Nie chcemy tworzyć prawa sankcyjnego" - wyjaśnił sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld.

"Dopóki przedsiębiorca się nie wyrejestruje, będzie musiał prowadzić ewidencje, wnosić składki na ubezpieczenia i płacić podatki" - wyliczał wiceminister.

Nowelizacja ułatwia zakładanie działalności gospodarczej

Rządowy projekt nowelizacji porządkuje kwestie kontrolowania przez organy administracji publicznej działalności gospodarczej przedsiębiorców. Upraszcza także i ułatwia zakładanie działalności gospodarczej przez wprowadzenie tzw. "jednego okienka". Przedsiębiorca będzie składać jeden wniosek o wpis do poszczególnych rejestrów (gmina, urząd skarbowy, urząd statystyczny, ZUS) w jednym miejscu, czyli w urzędzie gminy.

Będzie to jednak przejściowa forma rejestracji działalności gospodarczej. W przyszłości ma zostać powołana jedna ogólnopolska centralna ewidencja. Przedsiębiorca nie będzie składać żadnych dokumentów, wypełni jedynie odpowiedni formularz na stronie internetowej i w ten sposób dokona "samorejestracji".