Firma eTel, która 8 września podpisała umowę z TP SA w sprawie hurtowej sprzedaży szerokopasmowego dostępu do internetu (Bitstream Access – BSA), planowała uruchomienie usług najpóźniej na początku roku. – TP SA opóźnia proces uruchomienia BSA maksymalnie wykorzystując przewidziane w zawartej umowie terminy realizacji poszczególnych etapów wdrożenia usługi oraz stwarzając wiele dodatkowych przeszkód i wymagań – mówi Dariusz Piekarz, dyrektor ds. relacji międzyoperatorskich eTel Polska. Kilka dni temu Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że po przeprowadzeniu przed miesiącem kontroli wdrażania BSA, 27 grudnia 2006 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na TP SA kary za niewykonywanie decyzji prezesa UKE. BSA oferują już GTS Energis oraz Netia, ale żadna z firm nie pokrywa nią całego kraju. W przypadku Netii na razie jest to pięć stref numeracyjnych. W przypadku GTS Energis od podpisania umowy z TP SA do zaoferowania usługi minęły niemal cztery miesiące, a w przypadku Netii prawie trzy miesiące. Cena szybkiego internetu sprzedawanego przez GTS Energis klientom biznesowym jest o ok. 5 proc. niższa niż analogicznej usługi. Usługa Netii jest o ok. 10 proc. tańsza od analogicznej usługi TP SA. Pojawienie się realnej konkurencji zmusiło TP SA do poprawienia swojej oferty. Dodatkowym motorem do takich działań największego w Polsce dostawcy szybkiego internetu jest zmiana regulaminu świadczenia usługi i zmiana cennika. Nastąpi to 15 lutego. W poniedziałek znacznej części dotychczasowych klientów Neostrady tp przyspieszą internetowe łącza. Już wcześniej TP SA w promocjach znacząco obniżyła średnie miesięczne koszty korzystania z Neostrady.