"Referendum to nie jest potrzebne, mało tego - byłoby szkodliwe dla Polski" - powiedział w niedzielę w Radiu ZET Szejnfeld.

Ocenił, że nie ma przesłanek ku temu, aby Polska nie spełniła kryteriów z Maastricht i nie mogła wejść w odpowiednim czasie do systemu ERM2. "Dzisiaj jesteśmy do tego przygotowani na pewno" - podkreślił wiceminister gospodarki.

Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w mechanizmie ERM2, gdy przez dwa lata dana waluta jest już związana z euro, a jej kurs może się wahać w stosunku do kursu euro tylko o plus/minus 15 proc.

Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w mechanizmie ERM2

Dodatkowo kraj musi spełnić tzw. kryteria z Maastricht. Inflacja nie może być wyższa niż 1,5 pkt proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja była najniższa. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać więcej niż o 2 pkt proc. średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji.

Ponadto dług publiczny nie może przekraczać 60 proc. PKB, a deficyt budżetowy - 3 proc. PKB. Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w mechanizmie ERM2, gdy przez dwa lata dana waluta jest już związana z euro, a jej kurs może się wahać w stosunku do euro tylko o plus/minus 15 proc.