"Firmy tną swoje budżety inwestycyjne w obawie o spowolnienie gospodarcze. Może jeszcze nie w tej chwili, ale w pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy mieli do czynienia z niższym popytem na finansowanie" - powiedział prezes Mariusz Grendowicz dziennikarzom.

Wolumen kredytów klientów korporacyjnych BRE Banku wyniósł 14,6 mld zł wobec 12,2 mld zł rok wcześniej, w tym kredytów dla przedsiębiorstw wyniósł 13,7 mld zł (wzrost o 24,6% r/r)

Portfel kredytowy pionu bankowości detalicznej wzrósł do 19,06 mld zł na koniec września (wzrost o 56,6% r/r)

W III kw. wzrósł o 2,7 mld zł, a od początku roku o 5,9 mld zł.

Saldo kredytów hipotecznych klientów indywidualnych wzrosło w III kw. o 2,32 mld zł do 15,95 mld zł na koniec września (wzrost o 54,1% r/r.). Od początku roku portfel wzrósł o 4,8 mld zł.

"To, co widzimy obecnie, to spadek popytu na kredyty detaliczne. BRE Bank zaostrzył kryteria udzielania kredytów hipotecznych, a popyt spada, bo coraz mniej osób może sobie pozwolić na kredyt we frankach szwajcarskich, pewna grupa klientów rozpoczęła też starania o kredyt jeszcze przed kryzysem i teraz wstrzymuje się z decyzją w związku ze spadającymi cenami nieruchomości" - powiedział Jarosław Mastalerz, odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej BRE Banku.

Prezes poinformował, że obecnie dzienne przyrosty depozytów klientów detalicznych są o połowę mniejsze od tych, które bank notował w pierwszym czy drugim kwartale tego roku.

"Korporacje natomiast mogą podjąć decyzję o ulokowaniu np. nadwyżek finansowych w Irlandii, gdzie gwarantowane są depozyty również tego segmentu klientów, nie tylko klientów detalicznych" - powiedział Grendowicz.

Wartość depozytów klientów detalicznych na koniec września wyniosła 16,31 mld zł, z czego 14,02 to depozyty krajowe, a 2,29 mld zł zebrane w Czechach i na Słowacji. W samym III kw. Multibank i mBank zebrały 1,07 mld zł depozytów, a przez 9 miesięcy - 3,66 mld zł.

Wolumen depozytów klientów korporacyjnych BRE Banku wyniósł 18,0 mld zł na koniec września wobec 18,2 mld zł rok wcześniej, w tym depozyty przedsiębiorstw wyniosły 14,2 mld zł (wzrost o 11,8% r/r).

Na koniec września bank miał 2,41 mln klientów detalicznych (wzrost w III kw. o 185,7 tys)

Liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 27,2 tys. w III kw. do 291,8 tys, a liczba klientów korporacyjnych wrosła w III kw. o 1,8 tys. do 12,85 tys. na koniec września.

Koszty ogółem wyniosły 360,5 mln zł w III kw., co oznacza wzrost o 20,7% w skali roku. Przychody wzrosły w tym czasie o 27,2% do 691 mln zł.

Wskaźnik koszty/dochody z działalności powtarzalnej wyniósł 54%, a z działalności zaniechanej i kontynuowanej 48,9%. Współczynnik wypłacalności wyniósł 10,5%.