Oprocentowanie lokat sięgnęło w niektórych bankach 7 proc. Tyle oferują Getin Bank i AIG Bank przy depozytach zakładanych na dwa lata. Taką stawkę stosuje również Noble Bank obsługujący najbogatszych klientów, ale pod jednym warunkiem - zdeponowane środki muszą wynosić co najmniej 300 tys. zł. Dodatkowo wysokie odsetki banki oferują w przypadku lokat zakładanych na długie dwu-, trzyletnie okresy.

7 proc. to już dużo

Zdaniem Mateusza Ostrowskiego, analityka Open Finance, można przypuszczać, że to już szczyt możliwości i dużo wyżej oprocentowanych lokat już nie zobaczymy. Te z oprocentowaniem 7 proc. i tak mocno przewyższają rynkowe stopy procentowe. Aktualnie roczna stopa WIBID (stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków) jest na poziomie 6 proc., a to oznacza, że uwzględnia ona wszystkie prognozowane przez większość ekonomistów podwyżki stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Trudno się więc spodziewać, by osiągnęła ona dużo wyższy poziom, a tym samym pole do jeszcze wyższego oprocentowania lokat robi się ograniczone. Oczywiście można się spodziewać, że pojawią się promocyjne stawki.

Dużo niższe oprocentowanie niż mniejsi konkurenci oferują duże banki. W PKO BP najwyższe proponowane odsetki to 4,05 proc., a w Pekao 3,50 proc. Przy takich stawkach zyski z lokat zjada inflacja.

Zysk ponad inflację

- Faktycznie ci, którzy rok temu założyli lokatę z wysokim jak na ten czas oprocentowaniem w granicach 4 proc., realnie mogli ponieść stratę. Teraz jednak sytuacja jest dużo lepsza, bo średnia prognoz inflacyjnych na koniec tego roku to 3,3 proc. Zarabiając więc przez rok 7 proc. i licząc się z taką inflacją, po 12 miesiącach realnie zarobimy ponad 3,5 proc. - dodaje Mateusz Ostrowski.

Oczywiście trzeba jeszcze pamiętać o 19-proc. podatku, którym obciążone są zyski z lokat.

W niektórych bankach wyższe oprocentowanie niż na lokacie mają konta oszczędnościowe, a w przypadku Banku BPH konto osobiste Sezam Max. Porównując opłacalność długoterminowych lokat, trzeba wziąć pod uwagę także ofertę obligacji detalicznych.

Opłacalne dziesięciolatki

Coraz atrakcyjniejsze staje się oprocentowanie obligacji, najwyższe jest w przypadku dziesięciolatek, bo w pierwszym roku wynosi już 6,75 proc., a nawet wycofując środki po roku można liczyć na 5,75 proc. Dwulatki są oprocentowane na poziomie 5,50 proc., a więc wyższym niż to, co proponują największe banki.

Monika Krześniak

monika.krzesniak@infor.pl