Kwaśniak poinformował o unijnych propozycjach zmian w systemie gwarancji depozytów. "Propozycje zmierzają do podwyższenia gwarancji do 100 tys. euro. Proponuje się również, żeby klienci niewypłacalnych banków szybciej niż obecnie odzyskiwali swoje depozyty" - powiedział.

Znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przewiduje podwyższenie do równowartości 50 tys. zł gwarancji dla depozytów bankowych. W piątek prezydent Lech Kaczyński zapowiedział, że podpisze nowelizację.

Kwaśniak powiedział w poniedziałek, że fundamenty polskiej gospodarki są silne. Podkreślił, że opinię tę potwierdzają również instytucje oraz eksperci zagraniczni.

W jego opinii, obserwowany ostatnio spadek wartości złotego to efekt kryzysu węgierskiego. "Nasza część Europy postrzegana jest bowiem jak jeden rynek. W efekcie z powodu kryzysu na Węgrzech ucierpiał również złoty. Racjonalnie nie ma do tego powodów" - powiedział.

Prezes KIG wyraził pogląd, że efekty kryzysu można ograniczyć m.in. poprzez stwarzanie coraz korzystniejszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości

Zdaniem prezesa Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Andrzeja Arendarskiego, kryzys finansowy może niekorzystnie wpłynąć na stopień wykorzystania przez nasz kraj funduszy unijnych. Arednarski powiedział podczas konferencji, że wielu drobnych przedsiębiorców obawia się trudności z uzyskaniem kredytów bankowych.

Prezes KIG wyraził pogląd, że efekty kryzysu można ograniczyć m.in. poprzez stwarzanie coraz korzystniejszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Konferencja poświęcona była zarządzaniu ryzykiem kredytowym w czasie kryzysu na rynkach finansowych. Zorganizowała ją firma Top Consulting Conferences&Trainings, pod honorowym patronatem NBP.