Za zmianami opowiedziało się 422 posłów, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Zmiana poprawia warunki funkcjonowania przedsiębiorców

Zmiana poprawia warunki funkcjonowania przedsiębiorców, ponieważ umowa na czas nieokreślony może być wypowiedziana w każdym czasie, bez podania przyczyny. Po zmianach umowy dłuższe niż 10 lat - do 30 lat - uzyskają ochronę przed nagłym wypowiedzeniem, co zwiększy pewność gospodarowania i zwiększenie trwałości najmu.

Umowa na czas oznaczony może zostać wypowiedziana tylko w sytuacjach w niej określonych i jej strony mogą z góry przewidzieć kiedy może ona ulec rozwiązaniu. Zawarcie umowy na czas oznaczony ułatwia też oszacowanie opłacalności inwestycji.