Bank podał, że pozyskane środki finansowe (w kwocie 710,3 mln zł wg średniego kursu NBP z 20 października) będą przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności.

"Umowę kredytu zawarto na warunkach rynkowych z terminem spłaty 3 lata. Oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR + marża" - podał bank w komunikacie.

W I półroczu Kredyt Bank miał 144,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 181,62 mln zł zysku rok wcześniej.