Przewodniczący Komisji Europejskiej wyraził nadzieję, że niedzielne spotkanie przywódców eurogrupy w Paryżu przyniesie "jasną odpowiedź" na pytanie, co należy zrobić w obliczu kryzysu finansowego.

Barroso podkreślił, że przywódcy eurogrupy "powinni zademonstrować obywatelom i europejskim rynkom zdolność i determinację Europy do skoordynowanego działania".

Jego zdaniem, punktem wyjścia do dyskusji na spotkaniu eurogrupy powinny być decyzje ostatniej narady ministrów finansów G7 (w piątek w Waszyngtonie), ale należy zastanowić się nad sytuacją bardziej szczegółowo, konkretnie w odniesieniu do Europy.