Obecnie grupa ZUE posiada portfel zamówień na rok bieżący i lata następne o wartości ponad 950 mln zł.

Spółka podała, że inwestycje w aktywa trwałe w I połowie 2015 r. wyniosły 3,8 mln zł, wobec 11,2 mln zł w I półroczu 2014 r. Do 24 sierpnia nakłady wyniosły 7,7 mln zł.

"Nie oznacza to jednak, że w tym roku zrealizujemy mniej. W II półroczu chcemy zainwestować więcej niż w I półroczu, głównie w maszyny i sprzęt kolejowy" - powiedział prezes.

Anna Mroczek, dyrektor finansowy spółki poinformowała, że przejęta w kwietniu spółka Railway w II kwartale wypracowała ok. 22 mln zł przychodów i 400 tys. zł zysku netto.

"Część sprzedaży, na mocy umowy akwizycyjnej, przechodzi przez spółkę matkę, czyli ZUE. Wpływ Railway na wyniki w całym roku będzie pozytywny, a jej przychody rosną z miesiąca na miesiąc. Jednak osiągnięcie przychodów w Railway na poziomie ok. 200 mln zł jest nie do powtórzenia" - powiedział prezes.

"Podejmujemy rozmowy w sprawie rozwoju tego segmentu, chcielibyśmy, żeby Railway była także spółką produkcyjną, a nie tylko handlową. Negocjujemy z przedstawicielami firm produkcyjnych o wspólnych przedsięwzięciach. To nie jest jednak perspektywa tygodni i nie można na tym etapie powiedzieć więcej" - dodał.

W kwietniu ZUE przejęło spółkę Railway, która wstąpiła w prawa ThyssenKrupp Gft Polska. Firma zajmuje się dystrybucją materiałów wykorzystywanych w budownictwie kolejowym i tramwajowym.

W ramach wstępnej fazy przejęcia, ZUE zakupiło od ThyssenKrupp GfT Polska materiały nawierzchni torowej za 19,5 mln zł. Jednocześnie spółka zobowiązała się do nabywania innych materiałów do 31 stycznia 2016 r. na łączną kwotę 40,4 mln zł.

Mroczek poinformowała, że na tegorocznych wynikach ciąży segment projektowy.

"Reorganizujemy ten segment, redukujemy zatrudnienie. Spisaliśmy do zera wartość spółki, w której skonsolidowaliśmy działalność projektową, zawiązaliśmy rezerwy na restrukturyzację" - powiedziała.

"Rynek projektowy się załamał, ale jeśli uda nam się podpisać wszystkie kontrakty, na które liczymy, to portfel zamówień wyniesie kilkanaście milionów złotych i spółka zacznie przynosić pieniądze" - dodała.

Wyniki ZUE w II kwartale 2015 r.

II kw. 2015 II kw. 2014 zmiana rdr I poł. 2015 I poł. 2014 zmiana rdr
przychody 143,0 181,5 -21% 208,4 289,8 -28%
EBITDA 7,1 4,7 49% 9,8 4,4 123%
EBIT 4,7 2,6 79% 5,2 0,2 2000%
zysk netto 3,0 1,8 63% 3,0 0,1 2693%
(pkt. proc.) (pkt. proc.)
marża brutto ze sprzedaży 9,1% 4,1% 5,0 8,0% 3,3% 4,7
marża EBITDA 4,9% 2,6% 2,3 4,7% 1,5% 3,2
marża operacyjna 3,3% 1,4% 0,7 2,5% 0,1% 0,7
marża netto 2,1% 1,0% 1,1 1,4% 0,0% 1,4