Jak uzyskać kredyt z dopłatą
UMOWA Z PKO BP
Już można składać wnioski o kredyty hipoteczne z dopłatami do odsetek z budżetu państwa. Na razie przyjmuje je PKO BP, od 19 lutego – także SKOK-i.
WARUNEK CEN
Cena metra kwadratowego mieszkania to jeden z ważniejszych warunków, od których zależy udzielenie kredytu z dopłatą. Musi się ona zmieścić w ustawowym limicie.
WYMAGANIA WOBEC KREDYTOBIORCÓW
Ogólne zasady przyznawania preferencyjnych kredytów wynikają z ustawy. Oprocentowanie kredytu i reguły jego spłaty są natomiast ustalane w umowach z bankiem.
WZÓR WNIOSKU O KREDYT
Liczy sześć stron. Trzeba w nim m.in. określić cele kredytowanej inwestycji, sposób wniesienia prowizji, zabezpieczenie kredytu.
KTÓRY KREDYT LEPSZY – Z DOPŁATĄ CZY BEZ
Kredyt z dopłatą jest tańszy od tradycyjnego złotowego, ale droższy od zaciągniętego we frankach szwajcarskich.
Kredyty hipoteczne 2007
WIĘCEJ NOWYCH MOŻLIWOŚCI
Banki walczą o klientów nie tylko niskimi marżami. Należy spodziewać się dalszej liberalizacji zasad przyznawania kredytów, choć już nie dających prawa do ulgi podatkowej.
WKŁAD WŁASNY
Kredyt z wkładem własnym oznacza niższe raty. Pieniądze na wkład można jednak dobrze zainwestować.
ZMIANA WARUNKÓW KREDYTOWANIA
Zadłużenie można zamienić na tańsze – przenosząc kredyt do innego banku albo łącząc kilka kredytów w jeden.
Ubezpieczenie kredytu
ZABEZPIECZENIE SPŁATY
Większość ubezpieczeń kupowanych przy zaciąganiu kredytu zabezpiecza przede wszystkim interesy banku.
UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI
Wzrost cen mieszkań sprawił, że posiadacze polis zabezpieczających spłatę kredytów powinni sprawdzić, czy opiewają one na wystarczające sumy ubezpieczenia.
NA WYPADEK UTRATY PRACY
Do oferty bankowej są coraz częściej wprowadzane polisy na wypadek utraty pracy i nie jest to ubezpieczenie zbyt drogie.