W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,3%, podał też GUS

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miał wzrost cen żywności (o 2,8%), opłat związanych z mieszkaniem (o 2,0%), podwyżki cen w zakresie rekreacji i kultury (o 2,9%), a także wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,6%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,60 pkt proc., 0,50 pkt proc. i po 0,23 pkt proc." - głosi komunikat.

Obniżki opłat związanych z łącznością (o 9,7%), niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,8%), a także w zakresie transportu (o 1,4%) obniżyły wskaźnik w tym okresie odpowiednio o 0,40 pkt proc., 0,22 pkt proc. i 0,13 pkt proc., poinformował GUS.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2013 r. spadły o 0,3% w ujęciu miesięcznym.

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności (o 1,3%) oraz odzieży i obuwia (o 2,7%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,28 pkt proc. i 0,12 pkt proc. Podwyżki cen w zakresie transportu (o 0,5%), a także towarów i usług związanych z mieszkaniem (o 0,1%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,04 pkt proc. i 0,02 pkt proc." - czytamy dalej.

Sierpień br. to trzeci z kolei miesiąc, w którym odnotowano spadek cen żywności (o 1,3% wobec 0,3% w lipcu br.). Najbardziej potaniały warzywa (o 10,3%) i owoce (o 5,0%), podał też GUS.

Jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się inflacji w sierpniu w zakresie 1,0-1,4% r/r (średnia wyniosła 1,14%). Ministerstwo Gospodarki prognozowało, że inflacja w sierpniu wyniesie 1,1% r/r.