Jak poinformował GUS, spadek produkcji sprzedanej odnotowano w maju w 18 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym).

"W stosunku do maja ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 18 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 11,7%, maszyn i urządzeń – o 11,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 9,8%, metali – o 8,3% oraz wyrobów z metali – o 4,3%" - czytamy w komunikacie.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu (w ujęciu r/r) wystąpił wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji mebli – o 6,7%, urządzeń elektrycznych – o 5,0%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – po 4,3% oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 3,3%, podał też GUS.

"WW stosunku do maja ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 32,7%, w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 27,9%, a w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 17,7%" - czytamy dalej w materiale.

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało wyniki produkcji sprzedanej przemysłu w maju na od 0,5% wzrostu do 3,6% spadku przy średniej w wysokości 1,86% spadku (wobec wzrostu o 2,7% r/r w kwietniu br.).

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,5% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0% niższym w porównaniu z kwietniem br."- głosi komunikat.

W okresie styczeń-maj br. produkcja przemysłowa spadła o 1,0% r/r.

GUS podał wcześniej, że w całym 2012 r. produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 1,0%.