"W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 82 588 umów o dofinansowanie na kwotę 346,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 239,4 mld zł, co stanowi 84,9 proc. alokacji na lata 2007-2013." - czytamy w materiale. 

Ministerstwo informuje również, że wartość wydatków beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 200,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 142 mld zł. 

Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 zapewnia zdolność zbierania i agregacji danych dotyczących programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie i formacie wymaganym przez Komisję Europejską na mocy regulacji wspólnotowych oraz wspiera bieżący proces zarządzania i monitorowania w zakresie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.