Od początku uruchomienia programów do 17 czerwca 2012 r. złożono 226,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 480,5 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 71 tys. 332 umów o dofinansowanie na kwotę 302,8 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 208,1 mld zł, co stanowi 72,9 proc. alokacji na lata 2007-2013.